ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ ดำเนินการจัดในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้