การเข้าพบหารือนายอำเภอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ปรึกษาโดยนายกษิดิ วิชิตอักษรพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ได้เดินทางเข้าพบนายอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อนำเสนอมาตรการการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ที่จะดำเนินการจัดในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ขอให้ที่ปรึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด