ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ (Final Meeting)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ (Final Meeting) โครงการ ดำเนินการจัดในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้